Arkiv

Forfatter arkiv

Digital museumsformidling – temaoppgaven – innlevering

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

Temaoppgaven ved museumsformidlingsstudiet ved Høgskolen i Oslo er nå avsluttet, og arbeidet omfattet å utvikle et formidlingsopplegg for historiske oslofilmer. Arbeidet med oppgaven har hatt følgende målsettinger:

1. Utvikle et godt nettbasert formidlingstilbud for historisk filmmateriale fra Oslo
2. Teste synlighet og popularitet (antall treff) for ulike formidlingskanaler
3. Utforske bloggens egenskaper til dialog med brukerne
4. Utforske bloggens egenskaper som formidlingskanal for statisk informasjon
5. Høste erfaringer med en digital og åpen arbeidsform i et studiearbeid

Dette har resultert i følgende konkrete produkter eller leveringer:

 1. Oslo byarkivs eksisterende nettsider om oslofilm
 2. Publisering av utvalgte oslofilmer på YouTube
 3. Wikipedia-artikkel om oslofilm
 4. Oslofilm-blogg
 5. Refleksjonsnotat – YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser (pdf)

I tillegg er det opprettet en studieblogg (denne bloggen), men dette er ikke en del av innleveringen av temaoppgaven.

Temaoppgaven har følgende konklusjoner (utdrag; og hele temaoppgaven finnes som pdf-fil):

Trafikktallene for de ulike kanalene bekrefter erfaringene med at mer brede og allmenne kanaler (YouTube og Wikipedia) har større trafikk og er mer eksponert for brukerne enn de smale og faglige kanalene (Oslo byarkivs nettsider).

Bloggen har så langt ikke vist seg som kanal for dialog med brukerne, men det er for tidlig å trekke klare konklusjoner her.

Bloggen er rimelig godt egnet til å formidle statisk informasjon, dvs. informasjon med en mer statisk struktur enn det tradisjonelle bloggformatet, men her er det store variasjoner hvilke muligheter de ulike temaene i WordPress gir. Dette er ikke systematisk utprøvd i dette arbeidet. Men bloggen er svært godt egnet som et lavterskel publiseringsverktøy for denne typen informasjon.

Bloggen har vist seg rimelig hensiktsmessig som arbeidsverktøy i dette studiearbeidet, og da spesielt som et forum for løpende publisering av resultater.

Videre arbeid med formidling av oslofilm vil vesentlig omfatte:

• publisere informasjon om rettigheter og bruk av originalmateriale på Oslo byarkivs nettsider
• publisere alle oslofilmene på YouTube (antydningsvis 160 til 320 timeverk)
• supplere bloggen med flere oppslag om de enkelte oslofilmene
• publisere utvalgte problemstillinger og resultater (for eksempel om trafikktall og brukeradferd) fra refleksjonsnotatet

Reklamer
Kategorier:studiet Stikkord: ,

Formidling av oslofilm – presentasjon av temaoppgaven

Temaoppgaven ble presentert for resten av studiegruppa på HiO:

Opplev historiske Oslo på nett!

oslofilmbloggFølg med på oslofilmbloggen min – det er her det skjer!

Denne studiebloggen oppdateres ikke lenger med historiske oslofilmer, men stadig nye filmer blir tilgjengelige på oslofilmbloggen.

Ny filmblogg – og ny studieblogg også

Blogg om de historiske oslofilmene

Blogg om de historiske oslofilmene

Nå har jeg opprettet en ny formidlingsblogg – De historiske Oslofilmene Oslofilm (ny og enklere bloggtittel; rettet 11.11.09) – som skal være kjernen i temaoppgaven, sammen med:

Den nye formidlingsbloggen er foreløpig kun en overføring av innleggene om oslofilm fra den gamle bloggen, men den vil bli supplert og utvidet etterhvert. Så følg med!

Og dermed har jeg også justert litt på den gamle bloggen, som nå blir en ren studieblogg. Jeg har fundert litt fram og tilbake om dette:

 • skal jeg beholde bloggnavnet «OK-rullan», selv om det faglige innholdet ikke er OK-ruller men Oslofilmer?
 • ev. beholde layouten på den nye oslofilm-bloggen, slik at ev. tidligere lesere kjenner seg igjen?
 • og beholde den gamle adresse på studiebloggen, slik at det ikke blir så mye tøys med gamle og nye lenker i studiesammenheng?

Åkke som; slik ble resultatet – og hva synes du; valgte jeg de gode løsningene?

Kategorier:studiet Stikkord:

Oslofilm på Wikipedia

Oslofilm på wikipediaNå har vi skrevet vår første wikipedia-artikkel fra grunnen av, og du gjetter sikkert temaet – oslofilm! (jf. også arbeidspakkene  i temaoppgaven)

Litt plundrete å finne ut av ting og tang, og sammenliknet med Wikipedia blir WordPress en racer i funksjonalitet og brukervennlighet! Så det går da framover.

Skal supplere artikkelen med noen flere illustrasjoner etter hvert, men det er såpass kronglete å laste opp bilder at dette får vente til litt seinere i dag.

Wiki-artikkelen bygger på eksisterende informasjon på Byarkivets nettsider, og etter hvert skal disse presentasjonene samkjøres mer.

Og har du noen synspunkter til artikkelen – både til innholdet og framstillingen – så skriv en kommentar under!

Slipp brukerne til – men ikke på ABM-konferansen …

Jeg deltok på ABM-konferansen 2009 i går, med mange spennende og inspirerende foredrag (som du allerede kan se på nett – bra!). Og Plinious rapporterer fortløpende om sine inntrykk.

Abm-konferansen 2009

Et av gjennomganstemaene i år var «slipp brukerne til» (i samlingene), brukerdialog, sosiale nettsteder, 2.0, etc. Men på selve konferansen var det ikke lagt opp til dette:

 • ingen anledning til spørsmål eller kommentarer til foredragene
 • ingen diskusjoner
 • rett og slett – ingen dialog, og ingen tilbakemeldinger fra brukerne

Litt spissformulert kanskje, men illustrerer dette et sentralt poeng – at vi er veldig positive til brukerkommunikasjon og dialog i festtalene våre, men at vi ikke helt får det til i praksis? Eller er det så enkelt at arrangørene av konferansen har erfaring for at forsamlingen stort sett er så lite taletrengt at det er like greit å kutte det ut …

Kategorier:diverse Stikkord:

Er YouTube seriøs nok?

Colosseum kino etter gjenoppbyggingen i 1964

Colosseum kino etter gjenoppbyggingen i 1964

Oslo byarkivs oppslag om brannen og gjenoppbyggingen av Colosseum kino i 1963 og 1964 har jeg publisert en lenke til et filmavisklipp på YouTube (YT). Fordi jeg synes at dette klippet er et flott supplement til Byarkivets oppslag og at det helt naturlig hører hjemme sammen med Byarkivets bildeserie. Men jeg er også blitt møtt med noen motforestillinger:

 • hvilke signaler gir Byarkivet ved å bruke materiale fra YT
 • YT er ikke seriøs nok
 • på YT ligger det mye ræl og rølp, og dette bør ikke Byarkivet assosieres med
 • på YT ligger det mye piratkopiert materiale, og hvordan er det f.eks. med opphavsretten til dette klippet fra filmavisen?

Noen av disse innvendingene kan godt diskuteres, men sammenholdt med fordelene med YT er jeg ikke i tvil om den totale gevinsten er mer enn positiv:

 • YT viktig kanal – det er der (mange) folk er
 • synliget på YT gir god ranking i Google
 • YT er en fiks ferdig og proff filmserver, og har i tillegg gode tilleggsfunksjoner for statistikk, embedding og viderebruk av andre

Se også:

Google, Wikipedia og YouTube som allmenne innganger til egne nettsider