Arkiv

Archive for the ‘studiet’ Category

Digital museumsformidling – temaoppgaven – innlevering

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

Temaoppgaven ved museumsformidlingsstudiet ved Høgskolen i Oslo er nå avsluttet, og arbeidet omfattet å utvikle et formidlingsopplegg for historiske oslofilmer. Arbeidet med oppgaven har hatt følgende målsettinger:

1. Utvikle et godt nettbasert formidlingstilbud for historisk filmmateriale fra Oslo
2. Teste synlighet og popularitet (antall treff) for ulike formidlingskanaler
3. Utforske bloggens egenskaper til dialog med brukerne
4. Utforske bloggens egenskaper som formidlingskanal for statisk informasjon
5. Høste erfaringer med en digital og åpen arbeidsform i et studiearbeid

Dette har resultert i følgende konkrete produkter eller leveringer:

 1. Oslo byarkivs eksisterende nettsider om oslofilm
 2. Publisering av utvalgte oslofilmer på YouTube
 3. Wikipedia-artikkel om oslofilm
 4. Oslofilm-blogg
 5. Refleksjonsnotat – YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser (pdf)

I tillegg er det opprettet en studieblogg (denne bloggen), men dette er ikke en del av innleveringen av temaoppgaven.

Temaoppgaven har følgende konklusjoner (utdrag; og hele temaoppgaven finnes som pdf-fil):

Trafikktallene for de ulike kanalene bekrefter erfaringene med at mer brede og allmenne kanaler (YouTube og Wikipedia) har større trafikk og er mer eksponert for brukerne enn de smale og faglige kanalene (Oslo byarkivs nettsider).

Bloggen har så langt ikke vist seg som kanal for dialog med brukerne, men det er for tidlig å trekke klare konklusjoner her.

Bloggen er rimelig godt egnet til å formidle statisk informasjon, dvs. informasjon med en mer statisk struktur enn det tradisjonelle bloggformatet, men her er det store variasjoner hvilke muligheter de ulike temaene i WordPress gir. Dette er ikke systematisk utprøvd i dette arbeidet. Men bloggen er svært godt egnet som et lavterskel publiseringsverktøy for denne typen informasjon.

Bloggen har vist seg rimelig hensiktsmessig som arbeidsverktøy i dette studiearbeidet, og da spesielt som et forum for løpende publisering av resultater.

Videre arbeid med formidling av oslofilm vil vesentlig omfatte:

• publisere informasjon om rettigheter og bruk av originalmateriale på Oslo byarkivs nettsider
• publisere alle oslofilmene på YouTube (antydningsvis 160 til 320 timeverk)
• supplere bloggen med flere oppslag om de enkelte oslofilmene
• publisere utvalgte problemstillinger og resultater (for eksempel om trafikktall og brukeradferd) fra refleksjonsnotatet

Reklamer
Kategorier:studiet Stikkord: ,

Formidling av oslofilm – presentasjon av temaoppgaven

Temaoppgaven ble presentert for resten av studiegruppa på HiO:

Ny filmblogg – og ny studieblogg også

Blogg om de historiske oslofilmene

Blogg om de historiske oslofilmene

Nå har jeg opprettet en ny formidlingsblogg – De historiske Oslofilmene Oslofilm (ny og enklere bloggtittel; rettet 11.11.09) – som skal være kjernen i temaoppgaven, sammen med:

Den nye formidlingsbloggen er foreløpig kun en overføring av innleggene om oslofilm fra den gamle bloggen, men den vil bli supplert og utvidet etterhvert. Så følg med!

Og dermed har jeg også justert litt på den gamle bloggen, som nå blir en ren studieblogg. Jeg har fundert litt fram og tilbake om dette:

 • skal jeg beholde bloggnavnet «OK-rullan», selv om det faglige innholdet ikke er OK-ruller men Oslofilmer?
 • ev. beholde layouten på den nye oslofilm-bloggen, slik at ev. tidligere lesere kjenner seg igjen?
 • og beholde den gamle adresse på studiebloggen, slik at det ikke blir så mye tøys med gamle og nye lenker i studiesammenheng?

Åkke som; slik ble resultatet – og hva synes du; valgte jeg de gode løsningene?

Kategorier:studiet Stikkord:

Oslofilm på YouTube – vi er i gang!

Endelig er vi kommet i gang med mer konkret arbeid med temaoppgaven. I dag har vi startet arbeidet med å redigere og konvertere oslofilmer, og laste dem opp til YouTube (YT). Og opprettet en mer offisiell YT-bruker – Oslobyarkiv.

Aktuelle problemstillinger så langt:

 • utvalg av filmer – hvilke skal jeg starte med – starter med det jeg har lett tilgjengelig, og så får det bli et mer gjennomtenkt utvalg etter hvert. Nå er det viktigst å komme på nett med noen filmer, slik at jeg får erfaring med produksjonsrutiner, metadata, søkbarhet og trafikktall på YT, etc.
 • finne fram aktuelle metadata til hver film
 • hvordan beskrive prosjektet mitt på YT
 • hvordan beskrive Byarkivet på YT
 • hva skal barnet (dvs. Byarkivet) hete, for account’en på YT godtar ikke mellomrom. Så da ble det Oslobyarkiv

Ikke alle disse problemstillingene er avklart p.t, men vi er i gang – og mer vil komme! Og status for dagens arbeid er tre filmer på YT:

Og så blir neste de neste arbeidsoppgavene, jf. opplegget for temaoppgaven:

 1. Opprette en egen oslofilm-blogg
 2. Oppdatere Byarkivets nettsider om oslofilm
 3. Utarbeide en wikipedia-artikkel om oslofilm

Selvvalgt pensum

Rapporter (ev. deler av raporter og nettsteder, for å begrense omfanget)

Nettressurser

Digitale verktøy (anslått arbeidsomfang i timer i parentes)

 • Pinnacle Studio – videoredigering og publisering på nett (5)
 • Wikipedia – hvordan skrive gode artikler (5)
Kategorier:studiet Stikkord: ,

Arbeidskrav – bloggposter

Kategorier:studiet Stikkord: , ,

Lynforedrag – om temaoppgaven

I dag skal vi presentere utvalgte problemstillinger fra temaoppgaven gjennom et lynforedrag.

Ressurser: