Arkiv

Posts Tagged ‘digitalisering’

OK-rullan

OK-rullan (Oslo kinematograf-ruller) er  korte filmopptak som ble produsert  i perioden 1932 til 1941, og som ble vist som nyhetsinnslag i forkant av kinoforestillingene.

OK-rullan regnes som forløpere til Filmavisen og dannet i sin tid skole for lignende nyhetsformidling i flere norske byer. Til forskjell fra Filmavis-stoffet er imidlertid materialet i liten grad blitt vist siden opptakene ble gjort. Det finnes i dag et relativt godt register over materialet.

Noen typiske titler er:

  • Fekteopvisning på Stadion juni 1934. Den franske fekter ltn. Faure
  • Frøken Marvel Abrahamsen svømmer fra Drøbak til Oslo på 13 ½ time (1937)
  • Flomkatastrofen i Simodalen i Hardanger (1937)
  • Atlanterhavsflyveren Thor Solbergs ankomst til og start fra Bergen (1935)
  • Parksvanene i Oslo tas inn 16. desember (1938)
  • Kong Zogu i Oslo (1939)
  • Finland – Treningsleir for frivillige bak fronten (1940)
  • Oppmarsj for der Reichskommissær (1940)
  • Hirdstafetten i Oslo 1941
  • Rikshirden starter for Riksmarsjmerket (1941)
Reklamer