Arkiv

Posts Tagged ‘oslofilm’

Opplev historiske Oslo på nett!

oslofilmbloggFølg med på oslofilmbloggen min – det er her det skjer!

Denne studiebloggen oppdateres ikke lenger med historiske oslofilmer, men stadig nye filmer blir tilgjengelige på oslofilmbloggen.

Reklamer

Oslofilm på Wikipedia

Oslofilm på wikipediaNå har vi skrevet vår første wikipedia-artikkel fra grunnen av, og du gjetter sikkert temaet – oslofilm! (jf. også arbeidspakkene  i temaoppgaven)

Litt plundrete å finne ut av ting og tang, og sammenliknet med Wikipedia blir WordPress en racer i funksjonalitet og brukervennlighet! Så det går da framover.

Skal supplere artikkelen med noen flere illustrasjoner etter hvert, men det er såpass kronglete å laste opp bilder at dette får vente til litt seinere i dag.

Wiki-artikkelen bygger på eksisterende informasjon på Byarkivets nettsider, og etter hvert skal disse presentasjonene samkjøres mer.

Og har du noen synspunkter til artikkelen – både til innholdet og framstillingen – så skriv en kommentar under!

Oslofilm på YouTube – nødvendige metadata

I YouTube kan man registrere mange slags metadata, som primært vil dekke to formål:

 1. Nødvendig informasjon om den aktuelle filmen
 2. Bidra til gjenfinning ved søk etter filmer

Jf. eksempelet under med filmen «Viking. Byens eget hotell»:

Jeg har valgt å registrere følgende metadata for hver film:

 • tittel, årstall, regissør – disse elementene plassers i tittelen: «Viking. Oslos eget hotell. 1953. Regi: Tony E. Toneff»
 • innhold – beskrivelse (description)
 • tagger (tags)
 • om filmen ev. er utgitt kommersielt, og hvordan kjøpe den. (ca. 70 oslofilmer er utgitt av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv på tre DVD’er, med bedre kvalitet på lyd og bilde enn på YouTube)
 • rettigheter og kontaktinfo – Oslo byarkiv og Norsk filminstitutt, med klikkbare lenker

De to siste punktene er inkludert i metadatafeltet «description».

I tillegg opererer YT med forhåndsdefinerte kategorier – tilsvarende som i WordPress, men med den viktige forskjellen at det er YT som bestemmer hvilke kategorier som man kan velge blant. Aktuelle kategorier kan være education, entertainment eller film & animation. Ganske intetsigende egentlig (spør du meg), og er det noen der ute som kan hjelpe meg med å velge? For jeg innbiller meg at kategoriseringen kan ha litt betydning for hvem som finner hvilke filmer i den enorme haugen som YT er.

I tillegg er er Oslo byarkiv beskrevet i en egen profil.

Oslofilm på YouTube – vi er i gang!

Endelig er vi kommet i gang med mer konkret arbeid med temaoppgaven. I dag har vi startet arbeidet med å redigere og konvertere oslofilmer, og laste dem opp til YouTube (YT). Og opprettet en mer offisiell YT-bruker – Oslobyarkiv.

Aktuelle problemstillinger så langt:

 • utvalg av filmer – hvilke skal jeg starte med – starter med det jeg har lett tilgjengelig, og så får det bli et mer gjennomtenkt utvalg etter hvert. Nå er det viktigst å komme på nett med noen filmer, slik at jeg får erfaring med produksjonsrutiner, metadata, søkbarhet og trafikktall på YT, etc.
 • finne fram aktuelle metadata til hver film
 • hvordan beskrive prosjektet mitt på YT
 • hvordan beskrive Byarkivet på YT
 • hva skal barnet (dvs. Byarkivet) hete, for account’en på YT godtar ikke mellomrom. Så da ble det Oslobyarkiv

Ikke alle disse problemstillingene er avklart p.t, men vi er i gang – og mer vil komme! Og status for dagens arbeid er tre filmer på YT:

Og så blir neste de neste arbeidsoppgavene, jf. opplegget for temaoppgaven:

 1. Opprette en egen oslofilm-blogg
 2. Oppdatere Byarkivets nettsider om oslofilm
 3. Utarbeide en wikipedia-artikkel om oslofilm

Tidsmaskinen – temaoppgave

Tidsmaskinen – historiske filmer i Oslo byarkiv

– av Lars Rogstad, Oslo byarkiv

Jarlen kino, 1938

Jarlen kino, 1938

Oslofilmene – de historiske dokumentarfilmene i Oslo byarkiv – inviterer til en spennende tidsreise i Oslo. Temaoppgaven skal inneholde følgende konkrete formidlings-prosjekter (eller – produkter):

 1. Oppdaterte nettsider for Oslo byarkiv, inkl. søkbar katalog over filmtitler, regissører, innhold, etc., og kommenterende og utdypende tekster
 2. Blogg – som inviterer til dialog om historisk filmmateriale fra Oslo
 3. En eller flere wikipedia-artikler
 4. Filmer/filmklipp på YouTube

Målgrupper

 1. Den generelt interesserte allmennhet
 2. Journalister, forfattere
 3. Forskere, historikere, studenter, skoleelever

Målsettinger for prosjektet

 1. Utvikle et godt nettbasert formidlingstilbud for historisk filmmateriale fra Oslo
 2. Utforske bloggens egenskaper til dialog med brukerne
 3. Teste synlighet og popularitet (antall treff) for ulike kanaler – Byarkivets nettsider, blogg, Wikipedia, Google, YouTube
 4. Utforske bloggens egenskaper som formidlingskanal for statisk informasjon – i samspill med Byarkivets tradisjonelle nettsider
 5. Høste erfaringer med en digital og åpen arbeidsform i et studiearbeid

Arbeidspakker

 1. Opprette en egen oslofilm-blogg
 2. Publisere et utvalg oslofilmer på YouTube
 3. Oppdatere kataloginformasjon om oslofilmene
 4. Oppdatere Byarkivets nettsider om oslofilm
 5. Utarbeide en wikipedia-artikkel om oslofilm
 6. Innhente statistikk – brukere, antall treff, bruksmønster – for de ulike formidlingskanalene (denne aktiviteten må sanns. forsette utover prosjektperioden for å få nok data)

Film eller formidling?

Kristoffer Aamot - oslofilmens far

Kinodirektør Kristoffer Aamot - oslofilmens far

Temaoppgaven skal konkretiseres, og jeg har kommet til at jeg skal justere fokus – på innholdet. Formen skal være den samme, med et formidlingsopplegg for historisk filmmateriale, men jeg skifter innhold fra OK-rullan  – nyhetsfilmer á la filmavisen – til oslofilm.  Dette har flere årsaker – og gir også noen fordeler:

 • det foreligger betydelig mye mer digitalisert oslofilm-materiale – og ikke noe av ok-rullan er digitalisert (har jeg funnet ut siden sist)
 • og jeg ønsker et visst volum på det jeg skal publisere – derfor er det viktig at det foreligger et digitalt grunnlagsmateriale
 • og ved å benytte eksisterende materiale kan jeg fokusere på formidlingen – og kanskje forhindre avsporing i tekniske viderverdigheter knyttet til digitalisering, formater, mm

Og så for vi heller komme tilbake til hvordan vi skal få til en visning av Kong Zogu i Oslo eller Frøken Marvel Abrahamsen svømmer fra Drøbak til Oslo på 13 ½ time.

oslofilm – eksempler

Her gir vi deg noen eksempler på historiske filmer fra Oslo. Riktignok ikke fra OK-rullan, men fra oslofilmene.

Du kan dessuten se smakebiter fra et stort antall oslofilmer eller kjøpe hver enkelt film på Filmarkivet.no. (bruk søkefunksjonen og skriv inn enten et ord fra tittelen, hvis du kjenner denne, eller «oslo» for å få treff på alle filmer fra Oslo.)

Dette er filmen Hovedstadens gamle forsteder, fra 1953, regi Sigval Maartmann-Moe. Filmen er en historisk gjennomgang av de gamle forstedene rundt Christian IVs by, områder som i dag er en del av indre bykjerne. Unike bilder av bymiljøer og gammel bebyggelse som nå er revet, bl.a fra Enerhaugen, Gamlebyen, Vaterland, Bergfjerdingen og Vika.

(filmen er delt i to på YouTube pga. lengden). Filmen er publisert på DVDen «By og gate, buss og trikk», 2005, av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv.

Og dette er filmen Grünerløkka  fra 1973, regi Finn Carlsby. Filmen er publisert på DVDen «By og blokk, dugnad og blokk» fra 2007. (tidligere eksempel; oppdatert 6.11.09 med nytt eksempel; se over)