Arkiv

Posts Tagged ‘undervisning’

Digital museumsformidling – temaoppgaven – innlevering

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

Temaoppgaven ved museumsformidlingsstudiet ved Høgskolen i Oslo er nå avsluttet, og arbeidet omfattet å utvikle et formidlingsopplegg for historiske oslofilmer. Arbeidet med oppgaven har hatt følgende målsettinger:

1. Utvikle et godt nettbasert formidlingstilbud for historisk filmmateriale fra Oslo
2. Teste synlighet og popularitet (antall treff) for ulike formidlingskanaler
3. Utforske bloggens egenskaper til dialog med brukerne
4. Utforske bloggens egenskaper som formidlingskanal for statisk informasjon
5. Høste erfaringer med en digital og åpen arbeidsform i et studiearbeid

Dette har resultert i følgende konkrete produkter eller leveringer:

 1. Oslo byarkivs eksisterende nettsider om oslofilm
 2. Publisering av utvalgte oslofilmer på YouTube
 3. Wikipedia-artikkel om oslofilm
 4. Oslofilm-blogg
 5. Refleksjonsnotat – YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser (pdf)

I tillegg er det opprettet en studieblogg (denne bloggen), men dette er ikke en del av innleveringen av temaoppgaven.

Temaoppgaven har følgende konklusjoner (utdrag; og hele temaoppgaven finnes som pdf-fil):

Trafikktallene for de ulike kanalene bekrefter erfaringene med at mer brede og allmenne kanaler (YouTube og Wikipedia) har større trafikk og er mer eksponert for brukerne enn de smale og faglige kanalene (Oslo byarkivs nettsider).

Bloggen har så langt ikke vist seg som kanal for dialog med brukerne, men det er for tidlig å trekke klare konklusjoner her.

Bloggen er rimelig godt egnet til å formidle statisk informasjon, dvs. informasjon med en mer statisk struktur enn det tradisjonelle bloggformatet, men her er det store variasjoner hvilke muligheter de ulike temaene i WordPress gir. Dette er ikke systematisk utprøvd i dette arbeidet. Men bloggen er svært godt egnet som et lavterskel publiseringsverktøy for denne typen informasjon.

Bloggen har vist seg rimelig hensiktsmessig som arbeidsverktøy i dette studiearbeidet, og da spesielt som et forum for løpende publisering av resultater.

Videre arbeid med formidling av oslofilm vil vesentlig omfatte:

• publisere informasjon om rettigheter og bruk av originalmateriale på Oslo byarkivs nettsider
• publisere alle oslofilmene på YouTube (antydningsvis 160 til 320 timeverk)
• supplere bloggen med flere oppslag om de enkelte oslofilmene
• publisere utvalgte problemstillinger og resultater (for eksempel om trafikktall og brukeradferd) fra refleksjonsnotatet

Reklamer
Kategorier:studiet Stikkord: ,

Formidling av oslofilm – presentasjon av temaoppgaven

Temaoppgaven ble presentert for resten av studiegruppa på HiO:

Selvvalgt pensum

Rapporter (ev. deler av raporter og nettsteder, for å begrense omfanget)

Nettressurser

Digitale verktøy (anslått arbeidsomfang i timer i parentes)

 • Pinnacle Studio – videoredigering og publisering på nett (5)
 • Wikipedia – hvordan skrive gode artikler (5)
Kategorier:studiet Stikkord: ,

Arbeidskrav – bloggposter

Kategorier:studiet Stikkord: , ,

Lynforedrag – om temaoppgaven

I dag skal vi presentere utvalgte problemstillinger fra temaoppgaven gjennom et lynforedrag.

Ressurser:

Hvor mye er nok?

Gårsdagen var en innholdsrik og spennende dag! Med bilder i fokus – hvordan bli en god fotograf, Picasa som bildearkiv og – behandlingssystem, opplasting til bildearkiv på nett – og Photo Story – et enkelt men kraftig verktøy for å lage bildespill eller bildevideoer (hva kaller vi egentlig dette?) . Men ble det litt for mange programmer og temaer? Rotet vi oss for mye bort i Picasa-, Gmail- og YouTube-kontoer, brukernavn og passord – og hvordan var det med sammenhengen mellom de forskjellige programmene? Styrker og svakheter; hva bruke vi til hvilke oppgaver, etc?

Jeg synes det er en veldig god tilnærming å etablere en felles praksis før vi drøfter teorien og de store linjene. Teori uten prakis er ….  . Men så var det denne balansen, da.

For meg hadde det vært en fordel om vi kunne begrenset oss til f.eks. Photo Story – eller startet med dette først. Og fylt på med resten hvis tiden og apetitten fortsatt var der. Og vi kunne også ha forberedt oss før samlingen på disse programmene – hvis vi hadde fått beskjed på forhånd. Så hadde i hvertfall jeg mer enn gjerne gravd meg ned i både Picasa, YouTube og Photo Story. For dette gir mersmak!

Kategorier:studiet Stikkord: , , ,

Temaoppgave

Jeg ønsker følgende utbytte av temaoppgaven – både konkrete formidlingsresultater, og erfaring med generelle problemstillinger.

A: OK-rullan

 1. Filmer/filmklipp på nett – YouTube, Byarkivet
 2. Søkbar katalog – filmtitler, regissører, innhold, etc.
 3. Kommenterende og utdypende tekster

B: Synlighet på nettet – hvordan bli funnet!

 • Smale/faglige – brede/allmenne kanaler
 • Oslo byarkiv/Kulturnett/ABM-søk – Google/YouTube/Wikipedia
 • Eksempler og eksperimenter – utarbeide artikler og oppslag, og høste erfaringer

C: Tilbakemeldinger fra brukerne

 • hvordan ta i bruk brukerne – deres engasjement og kompetanse
 • typisk – brukernes kunnskap om publiserte bilder (tagging; tilbakemeldinger)
 • anvende dette for OK-rullan – «jeg var der», egne filmklipp

Dilemma – eller ikke?

Forholdet mellom konkrete resultater kontra prosessen med å utarbeide konkrete resultater

Kategorier:studiet Stikkord: ,